Hoe kunnen we helpen?

WKR (WerkKostenRegeling)

Betekenis van WKR

Dit is een regeling van de belastingdienst waarin wordt beschreven wat de werkgever onbelast aan een werknemer mag vergoeden. Werkgevers mogen voor de eerste 400.000 euro van de loonsom van 1,92% van het loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen. Bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen en een maaltijdvergoeding. De vrijstelling geldt niet voor boetes of een auto van de zaak. Deze zijn dan dus belast.

Teneinde de loonkosten voor bedrijven te verlagen, wordt voor het gehele jaar 2023 de WKR tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van 400.000 euro.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>