Hoe kunnen we helpen?

WKR (WerkKostenRegeling)

Betekenis van WKR

Dit is een regeling van de belastingdienst waarin wordt beschreven wat de werkgever onbelast aan een werknemer mag vergoeden. Werkgevers mogen voor de eerste 400.000 euro van de loonsom van 1,92% van het loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen. Bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen en een maaltijdvergoeding. De vrijstelling geldt niet voor boetes of een auto van de zaak. Deze zijn dan dus belast.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van de vrije ruimte. Enkele voorbeelden van vergoedingen met een gerichte vrijstelling zijn:

  • abonnementen voor openbaar vervoer;
  • reiskosten tot € 0,23 per kilometer;
  • verhuiskosten vanwege werk;
  • maaltijden bij overwerk;
  • aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>