Hoe kunnen we helpen?

Wegvallen uitzendwerk

Betekenis wegvallen uitzendvak

Als gedurende een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (dus een overeenkomst voor bepaalde tijd) het werk stopt, dan is de flexonderneming verplicht passend vervangend werk te zoeken. De flexwerknemer is daarnaast verplicht passende en vervangende arbeid te accepteren. Dit werk mag niet lager dan 2 functieniveaus zijn ingeschaald en de arbeidsduur per week moet hetzelfde blijven zijn of mag max 4 uur meer zijn.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Volksverzekeringen | Passend vervangend werk

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>