Hoe kunnen we helpen?

Vluchtelingenpaspoort

Betekenis vluchtelingenpaspoort

Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor vluchtelingen die bij het land van herkomst geen paspoort meer kunnen aanvragen. Om hen toch in staat te stellen naar het buitenland te reizen kunnen zij in Nederland een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen bij de gemeente. De reisdocumenten voor vluchtelingen zijn geldige legitimatiebewijzen in Nederland, maar kunnen niet dienen als identiteitsbewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>