Hoe kunnen we helpen?

Vertrouwenspersoon

Betekenis vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon van het werk heeft als doel om bij te dragen aan en organisatiecultuur en werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen.  Als medewerker kun je op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Medewerkers kunnen door de vertrouwenspersoon worden opgevangen wanneer zij melding willen maken van ongewenst gedrag en niet terecht kunnen of willen bij hun leidinggevende. Tot 1 jaar na uitdiensttreding kunnen ook oud-medewerkers aankloppen bij de vertrouwenspersoon. 

Daarnaast geeft een vertrouwenspersoon voorlichting over grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon adviseert bovendien het management over het stellen en handhaven van gedragsnormen. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn essentieel in het vak van vertrouwenspersoon en heeft dan ook een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon legt verantwoording af aan het hoogste gezag van de organisatie, maar legt nooit inhoudelijke verantwoording af over individuele gevallen. 

De vertrouwenspersoon is in de regel een medewerker van de organisatie, soms een door de organisatie aangestelde externe persoon en heeft hiertoe een opleiding gevolgd. 

Voor meer informatie over integriteit op het werk en de vertrouwenspersoon verwijzen we je graag door naar de brochure van de Rijksoverheid: 

Brochure Rijksoverheid: Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>