Hoe kunnen we helpen?

Seksuele intimidatie

Betekenis seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van ongewenst gedrag met een seksuele bedoeling of wanneer dit als vervelend ervaren wordt. Er kan hierbij sprake zij van ongewenst intiem of fysiek contact, zoals toespelingen, intieme vragen of berichtjes van een individu of groep. Wanneer de persoon in kwestie het gedrag als vernederend, vervelend of bedreigend ervaart is er sprake van seksuele intimidatie.  
 
Hierin bestaat een verschil in beleving; wat de één als prettig of grappig ervaart, betekent voor een ander mogelijk het tegenovergestelde. Bij seksuele intimidatie is bepalend hoe de persoon aan wie het gericht is, het gedrag beleeft. De intentie van de ander is daaraan ondergeschikt. 
 
In de arbo-wet is vastgelegd dat een werkgever zich verplicht om veilige werkomstandigheden te creëren waarin grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen. Wanneer dit niet kan worden uitgesloten, is de werkgever verplicht de gevolgen van het gedrag waar mogelijk te beperken voor de werknemer.  

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>