Hoe kunnen we helpen?

Referentie

Betekenis Referentie

Met betrekking tot een sollicitatie– of selectieprocedure is een referentie: het noemen van een contactpersoon bij een eerdere werkgever of onderwijsinstelling door een sollicitant. Door de toekomstig werkgever kan navraag worden gedaan bij deze personen over het functioneren van de sollicitant. Het is de oude werkgever niet toegestaan een negatieve referentie af te geven.

 

Voor de referent is het belangrijk om de volgende zaken in de gaten te houden bij het verstrekken van een referentie;

  • Schets een kloppend en waarheidsgetrouw beeld van de oud-werknemer. Vermeld het duidelijk wanneer je twijfelt over de juistheid van je informatie
  • Ga altijd na of er toestemming is verleend door degene over wie wordt gesproken
  • Controleer of het verstrekken van de informatie niet in strijd is met eerder gemaakte afspraken met de oud-werknemer
  • Verschaf uitsluitend informatie die relevant is voor de functie waarop wordt gesolliciteerd
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>