Hoe kunnen we helpen?

Pitchen

Betekenis van Pitchen

Een pitch (Engels voor onder meer verkooppraatje) is een beknopte presentatie over een product, service of project. Een pitch heeft als doel om jouw product of idee te verkopen. 

Een pitch wordt ook vaak een elevator pitch genoemd. De naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift (elevator in het Engels) van beneden naar boven gaat. In deze korte tijdsduur, ongeveer 30 seconden tot 2 minuten, moet de pitch worden gedaan. Dat betekent dat de presentatie van het idee voor het product, de service of het project in korte tijd moet overtuigen.

Er zijn verschillende soorten pitches. Denk aan een sales pitch, een media pitch, een netwerk pitch en een sollicitatie pitch. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Personal branding | POP

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>