Hoe kunnen we helpen?

Personeelsadministratie

Betekenis van Personeelsadministratie

Verwerking van persoonsgegevens van de werknemers van een bedrijf. Werkgevers zijn verplicht om personeelsadministratie bij te houden om werknemers in dienst te kunnen hebben. 

Een werkgever moet aan verschillende administratieve verplichtingen voldoen. Zo moet hij een personeelsdossier aanleggen en loonadministratie opzetten. Ook moet de identiteit van de werknemers op juiste wijze vastgesteld worden. Het burgerservicenummer (BSN) moet bekend zijn en de werkgever moet de werknemers gegevens vragen die van belang zijn voor de loonheffingen. Eventueel wordt een werknemer aangemeld bij een pensioenfonds en/of verzekeringsmaatschappij.

In het personeelsdossier worden zaken als persoonlijke gegevens, salarisafspraken en reiskostenvergoedingen vastgelegd. Van belang bij het opstellen van een personeelsdossier is dat er rekening wordt gehouden met de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AVG

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>