Hoe kunnen we helpen?

Ontheemdendocument (O-document)

Mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht en bij de IND een verblijfsdocument hebben aangevraagd, vallen onder de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming (Oekraïne). Ze krijgen van de IND een sticker of een pasje (O-document), dat als bewijs fungeert dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Alleen met deze documenten kan de vluchteling aantonen dat hij mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>