Hoe kunnen we helpen?

Middle management

De betekenis van Middle management

Middle management of middenmanagement zijn die personen die leiding geven aan een (deel) van de medewerkers. Meestal zijn dit de uitvoerende medewerkers. Middle managers zijn de schakel tussen het managementteam of de directie en de medewerkers in de onderste lagen van een hiërarchische organisatie. 

De middle manager vervult een belangrijke rol in organisaties. De middle manager moet immers de bedrijfsdoelen doorvertalen naar de werkvloer. Dit betekent dat een middle manager zowel met managers en directeuren als met medewerkers moet kunnen ‘schakelen’. Een middle manager moet zich kunnen inleven in de wensen en behoeften van anderen.

Het middle management moet inzicht hebben in de belangrijkste management- en organisatieaspecten. De middle manager moet kunnen overtuigen, motiveren en enthousiasmeren.

Wordt gebruikt in

De term middle management wordt voornamelijk gebruikt wanneer je een leidinggevende functie hebt in het middenkader. Kleine(re) organisaties hebben over het algemeen geen middle management. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bedrijfskunde en management | Vestigingsmanagement 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>