Hoe kunnen we helpen?

Loondoorbetaling

Betekenis

Loondoorbetaling betekent het doorbetalen van het overeengekomen loon als de werknemer niet kan werken door bijvoorbeeld ziekte, er geen werk omhanden is of als hij of zij geschorst is/op non-actief is gesteld. 

Hoeveel loon moet ik een zieke werknemer uitbetalen?

Een werknemer die tijdelijk niet kan werken, heeft tot 2 jaar recht op loondoorbetaling of tot het contract afloopt. Hij of zij heeft recht op minimaal 70% van het dagelijkse loon. Hier mag positief van afgeweken worden. Dit staat omschreven in de cao. In de uitzend-cao is bijvoorbeeld afgesproken dat dit in het eerste jaar wordt aangevuld met 20%. In het tweede jaar krijgt de zieke werknemer een aanvulling van 10%.

En als de werknemer na 2 jaar nog niet kan werken?

Dan neemt het UWV de loondoorbetaling over. Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever een re-integratiedossier kan verstrekken aan het UWV. Hierin staat beschreven wat de werkgever en de werknemer redelijkerwijs hebben gedaan wat van hen verwacht kon worden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Begrip [interne/externe link] | begrip | begrip

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>