Hoe kunnen we helpen?

Letselschade

Betekenis van Letselschade

Letselschade of Letsel is de schade die je door lichamelijke verwondingen of psychische problemen hebt opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout.

Letselschade kan bestaan uit kosten zoals verlies van inkomsten, medische kosten die je verzekeraar niet vergoedt of aanpassingen aan je auto of woning. Letselschade kan ook immateriële schade zijn, bijvoorbeeld verdriet of pijn als gevolg van het ongeval. De vergoeding van deze schade heet smartengeld.

In Nederland heeft uitsluitend de gewonde recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is. 

Letselschade kan je in de praktijk tegenkomen als er sprake is van een ongeval op de werkvloer bij een opdrachtgever met een flexwerknemer.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Opdrachtgever

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>