Hoe kunnen we helpen?

KvK (Kamer van Koophandel)

Betekenis van Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel registreert bedrijven officieel en ondersteunt en informeert ondernemers over alle aspecten van het ondernemerschap. De voornaamste taak is het houden van het handelsregister. Het handelsregister is een digitale database waarin alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland staan ingeschreven.

In totaal heeft de KvK naast het beheren van het handelsregister, nog 5 andere wettelijke taken: het verspreiden van voorlichting rondom de belangrijkste ondernemersthema’s, het stimuleren van innovatie, het stimuleren van regionale economie, het beheren van fysieke OnderNemerSpleinen en het beheren van het digitale ondernemersplein.

Flexondernemingen zijn verplicht om zich in te schrijven bij de KvK.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Registratieplicht voor flexondernemingen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>