Hoe kunnen we helpen?

Kostprijsfactor

Betekenis van Kostprijsfactor

De kostprijsfactor is een omrekenfactor voor de kostprijs, die per organisatie kan verschillen. Deze wordt gebruikt om de kostprijs te berekenen. 

De kostprijs wordt bepaald met de volgende rekensom: 

Uurloon x kostprijsfactor = kostprijs

Voor het bepalen van de kostprijsfactor is de risicogroep ZW van belang. Deze risicogroepen hangen samen met wat het kost om een flexwerknemer te verzekeren voor de ziektewet in een bepaalde branche. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat voor sommige functies het ziekterisico hoger ligt. Er zijn twee risicogroepen:

  • risicogroep I voor administratief personeel
  • risicogroep II voor technisch/industrieel personeel
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Kostprijs

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>