Hoe kunnen we helpen?

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekerings-wet

Betekenis van Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit is een percentage van het bruto-inkomen. Iedereen van 18 jaar en ouder die beschikt over een inkomen is dit percentage verschuldigd voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

Indien je in loondienst werkt of een uitkering hebt wordt de bijdrage vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie.

De zorgverzekeringen in Nederland worden betaald door de verzekerde zelf d.m.v. een verzekeringspremie en door een inkomensafhankelijke bijdrage ZvW.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Loondienst | Werkgever | ZVW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>