Hoe kunnen we helpen?

Employer branding

Betekenis van employer branding

Employer branding is het creëren en behouden van een onderscheidende positie bij (potentiële) medewerkers en huidige medewerkers. Het draait om de reputatie, het imago dat je als werkgever hebt op de arbeidsmarkt. 

Voordelen employer branding

Een positief werkgeversimago draagt bij aan het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Door een positief employer brand wordt, volgens onderzoek van LinkedIn, het verloop met 28 procent teruggedrongen, worden wervingskosten en solliciteren beter gekwalificeerde kandidaten. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Werving en selectie | recruitment

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>