Hoe kunnen we helpen?

Diplomatiek identiteitsbewijs

Betekenis van Diplomatiek identiteitsbewijs

Een Diplomatiek identiteitsbewijs is een verblijfsdocument bestemd voor vreemdelingen die werkzaam zijn voor een ambassade, consulaire post of een internationale organisatie. Het is ook bestemd voor familieleden van deze vreemdelingen. 

Een Diplomatiek identiteitsbewijs wordt uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het geeft de houder recht op verblijf in Nederland en toegang tot het Schengen-gebied. Het is ook geldig als Nederlands identiteitsbewijs. Op het document wordt aangegeven of de houder gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten zonder TWV.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>