Hoe kunnen we helpen?

Collegiaal in- en uitlenen

Betekenis van Collegiaal in- en uitlenen

Het – zonder winstoogmerk – uitlenen of inhuren van personeel van een andere organisatie (bijvoorbeeld een andere flexonderneming). Dit is gunstig als de één een tekort aan personeel heeft en de ander goede vakmensen op de bank heeft zitten. In plaats van elkaar te beconcurreren, maken werkgevers hierdoor slim gebruik van elkaars positie. De WAADI is niet van toepassing op collegiaal in- en uitlenen, omdat dit zonder winstoogmerk gebeurt.

Naast dat vakpersoneel aan het werk blijft, wordt in het uiterste geval ontslag voorkomen. Ook wordt de interne arbeidsmobiliteit van organisaties vergroot. De interne flexibele schil wordt groter.

Een overeenkomst voor collegiale in- en uitleen, waarin alle afspraken over de uitwisseling kort en krachtig staan vastgelegd, is van belang. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | WAADI 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>