Hoe kunnen we helpen?

Beroep en bezwaar

Betekenis van Beroep en bezwaar

Indien je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld UWV), kan je bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar, dan kan je hiertegen in beroep gaan bij een rechtbank. 

Beroep en bezwaar maak je dus bij twee verschillende instanties. Je maakt bezwaar tegen een besluit met een schriftelijk bezwaarschrift. Hierin moeten onder andere de redenen voor jouw bezwaar staan. Je moet binnen de bezwaartermijn bezwaar maken. Uiteindelijk vindt er een heroverweging van het besluit plaats. Als jouw bezwaarschrift wordt afgewezen blijft het besluit in stand. Hierna kan je nog in beroep gaan bij de rechtbank. Dit doe je door een beroepschrift in te dienen bij  de bevoegde rechtbank. Als de rechter het eens is met het beroep dan kan het besluit (gedeeltelijk) worden vernietigd en kan aan het bestuursorgaan worden verplicht om opnieuw een besluit te nemen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

UWV 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>