Hoe kunnen we helpen?

Backofficeprofessional Flexbranche

Betekenis van Backofficeprofessional flexbranche

De backofficeprofessional flexbranche of backofficeprofessional uitzendbranche ondersteunt een (uitzend-)vestiging op het gebied van administratie in brede zin. ‘Administratie’ moet niet te licht opgevat worden. Het betreft onder andere omgaan met complexe wet- en regelgeving. Een backofficeprofessional heeft ook kennis van relevante cao’s en kostprijzen.

Een backofficeprofessional is (over het algemeen – iedere flexorganisatie legt zijn eigen accenten) verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
  • De verloning van flexwerkers;
  • Het opstellen van diverse rapportages;
  • Ziekteverzuimregistratie;
  • Het bijhouden en bijwerken van personeelsdossiers;
  • Documentbeheer.

De functie van backofficeprofessional is dynamisch met een grote diversiteit aan verantwoordelijkheden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>