Hoe kunnen we helpen?

Anoniementarief

Betekenis van Anoniementarief

Indien een werknemer zich voor aanvang van het dienstverband niet bekend wil (of kan) maken middels NAW en BSN gegevens, of zich niet wil identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, is de werkgever verplicht deze te belasten met het toptarief van 52% volgens de WID (Wet op de Identificatieplicht). 

Dan wordt het anoniementarief toegepast. In de praktijk komt dit voor als een werkgever niet beschikt over een getekende loonbelastingverklaring of als een werknemer een onecht of verlopen ID bewijs heeft gegeven.

Bij het toepassen van het anoniementarief mag geen rekening worden gehouden met het maximumpremieloon voor de sociale lasten. Daarbij mag er geen loonheffingskorting worden toegepast zoals algemene heffingskorting.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WID | BSN | Loonheffingskorting

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>