Hoe kunnen we helpen?

Algemene heffingskorting

Betekenis van Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Een werknemer betaalt hierdoor minder belasting en premies. De algemene heffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. 

De werkgever is verplicht te vragen aan de werknemer of hij de heffingskorting moet toepassen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een loonbelastingverklaring.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Of u er echter volledig gebruik van kunt maken hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond. De korting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Heffingskortingen | Arbeidskorting | Loonheffingskorting 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>