Hoe kunnen we helpen?

Aanvullende beurs WSF

Betekenis Aanvullende beurs WSF

De aanvullende beurs is een prestatiebeurs (studielening) bedoeld voor MBO, HBO of WO studenten waarvan de ouders weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Er wordt ook gekeken naar eventuele schoolgaande of studerende broers en/of zussen die tevens een aanvullende beurs hebben aangevraagd. Net als de basisbeurs kan de aanvullende beurs een gift zijn of worden.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WSF Wet Studiefinanciering 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>