Hoe kunnen we helpen?

A1-formulier

Betekenis

Het A1-formulier (voorheen het E101-formulier) is een verklaring over welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is op een werknemer.

Met dit Europees formulier kan de werknemer die in het buitenland werkt aantonen dat deze recht heeft op vergoedingen uit het socialezekerheidsstelsel in het thuisland. De werknemer heeft daar maximaal 2 jaar recht op.  Een Nederlandse werknemer die in een ander EU-land gaat werken kan met dit A1-formulier dus aantonen dat hij recht heeft op bijvoorbeeld kinderbijslag in Nederland en een beroep kan doen op de Nederlandse AOW- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

In Nederland kan het A1-formulier aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Online een A1-verklaring aanvragen kan hier.

Wordt gebruikt in

Situaties waarin medewerkers of zelfstandigen gaan werken in een ander EU-land dan waarin zij wonen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WW | Sociaal zekerheidstelsel | Vreemdeling

Volg ons op social media

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>