Zo werkt de ABU aan een diverse en inclusieve arbeidsmarkt!

7 januari 2019 2 min
Categorie: Uitzendbranche

Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuw criterium voor het lidmaatschap van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Leden moeten vanaf dan een aantoonbaar actief beleid hebben om diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze nieuwe eis voor het ABU-lidmaatschap is een onderdeel van een groter plan: actieplan diversiteit arbeidsmarkt, dat in het voorjaar van 2018 werd gepresenteerd.

Inclusiviteit en diversiteit op de agenda
Liefst 47% van alle uitzendorganisaties ging begin 2018 nog in op een discriminerend verzoek. Dit bleek uit een uitzending van het televisieprogramma Radar. Het thema inclusiviteit stond al langer op de agenda van de ABU. De uitzending van Radar is een reden geweest voor extra maatregelen en onderzoek rondom dit thema. Input voor het actieplan kwam van ABU-leden en externe deskundigen, zoals een antidiscriminatiebureau.

Mystery-calls en meldpunten
De extra lidmaatschapseis is niet de enige maatregel die voortkomt uit het actieplan. Naast het actieplan onderzoekt de ABU de omvang van het probleem, onder andere door een meldpunt discriminatie. Dit meldpunt vind je op de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl, waar discriminerende verzoeken anoniem gemeld kunnen worden. ABU zegt geen ‘naming and shaming’ te willen creëren met het meldpunt. De focus ligt op het gesprek met de branche en daarmee op het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Naast het meldpunt wordt inclusiviteit en diversiteit bevorderd door middel van mystery-calls en extra trainingen voor uitzendprofessionals.

Ook werken aan een diversiteitsbeleid?
Wil je ook aan de slag met het maken van een diversiteitsbeleid? Houd dan rekening met de onderstaande eisen. Een aantoonbaar diversiteitsbeleid moet:

  • Door de directie zijn vastgesteld;
  • Kenbaar zijn gemaakt bij alle vaste medewerkers;
  • Actief ingevuld worden door middel van actiepunten om discriminatie tegen te gaan;
  • Regelmatig getoetst en onderhouden worden;
  • Vast onderdeel uitmaken van de opleiding van de vaste medewerker;
  • Een klachtenprocedure bevatten voor zowel medewerkers als uitzendkrachten.

Veel uitzenders hebben al een actief beleid om diversiteit te bevorderen. Voor leden waarbij dit nog niet het geval is, biedt de ABU ondersteuning door middel van een beleidsformat op haar ledennet.

Bron: Redflex september 2018 – Actieplan diversiteit arbeidsmarkt in uitvoering

 

>