Inspectiefrequentie uitzendondernemingen met betalingsregeling omhoog

Marco Hendrikse 8 september 2022 2 min
Categorieën: Certificering, Uitzendbranche

Ongeveer 280.000 ondernemingen kregen tijdens de coronacrisis uitstel van betaling van de Belastingdienst. Zo hoopte de overheid faillissementen te voorkomen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers hun belastingschuld gaan terugbetalen. Dit leidt, mede doordat kosten van energie en personeel snel stijgen, tot problemen bij ondernemers.

Het ministerie van Financiën schat dat zo’n 135.000 bedrijven in de problemen dreigen te komen. Zij verdienen niet genoeg en hebben geen buffer opgebouwd voor het terugbetalen van de belastingschuld. In totaal gaat het om een schuld van € 9 miljard.

Problemen door stijgende kosten en personeelstekorten

Volgens het FD voorziet ook ondernemersvereniging MKB-Nederland problemen. Zo zijn bij sommige sectoren de omzetten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Bijkomend probleem zijn de snel oplopende kosten voor onder andere energie, grondstoffen, huisvesting en personeel. En niet alleen stijgen de loonkosten. Door het gebrek aan personeel lopen ondernemingen ook nog eens omzet mis. Ze zouden meer kunnen verdienen als er voldoende personeel zou zijn. Dat is het meest zichtbaar in de horeca en in de detailhandel, waar openingstijden beperkt worden of de terrassen dicht zijn. Maar het geldt natuurlijk voor vrijwel iedere organisatie die met een personeelstekort kampt.

Uitstel van betaling uitzendondernemingen

Ook in de uitzendbranche hebben bedrijven uitstel van betaling gehad. Volgens ING bedraagt de belastingschuld voor de gehele branche € 985 miljoen, wat neerkomt op gemiddeld € 323.000 per flexbedrijf dat belastinguitstel heeft aangevraagd. Dit betekent dat circa 3.000 uitzendorganisaties belasting moeten terugbetalen. Zij moeten dus vanaf 1 oktober gaan aflossen. Hiervoor krijgen ze zeven jaar (84 maanden) de tijd, zo besloot het kabinet op 8 september 2022. Ook kunnen ze een eenmalige betaalpauze van drie maanden inlassen en per kwartaal betalen in plaats van per maand. Bedrijven moeten, om voor deze uitzonderingsregels in aanmerking te komen, wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uitzendondernemingen die er momenteel financieel goed voorstaan krijgen slechts vijf jaar de tijd om hun schuld af te betalen. Als de schuld lager is dan € 10.000 word je ook geacht om binnen vijf jaar af te betalen.

Hogere inspectiefrequentie

De betalingsregeling inzake afdracht loonheffing en omzetbelasting voor uitzendorganisaties wordt, zoals bovenstaand geschetst, als een risicoverhogende factor gezien. Bij uitzendondernemingen met een betalingsregeling wordt dan ook de inspectiefrequentie van de inspecties van SNA (Stichting Normering Arbeid) opgevoerd. Iedere drie maanden zal een inspectie plaatsvinden, totdat de belastingschuld is afbetaald.

>