Hoge groei omzet, banen en vacatures in de uitzendbranche 2022 en 2023

Marco Hendrikse 2 juni 2022 2 min
Categorieën: Arbeidsmarkt, Uitzendbranche

In de zakelijke dienstverlening stijgt de omzet al vier kwartalen achter elkaar. De uitzendbranche vormt daarop geen uitzondering. Sterker nog, de branche is qua groei een van de hardste groeiers binnen de zakelijke dienstverlening. En ook in de nabije toekomst zal dat zo blijven, zo blijkt uit arbeidsmarktprognoses van UWV.

Flinke omzetgroei uitzendbranche

Het CBS registreerde in het eerste kwartaal van 2022 een omzetgroei van 19,2% voor de uitzendbranche, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, nog net voor de corona uitbraak, bedraagt de groei 16,2%. Waar in de vorige kwartalen met name de grotere uitzendbureaus profiteerden van de aantrekkende vraag, groeiden in het eerste kwartaal de kleinere uitzendbureaus harder, constateert het CBS.

Hoogste banengroei in uitzendbranche

UWV maakt in haar Arbeidsmarktprognoses 2022-2023 een aantal kanttekeningen. Zo zorgt de oorlog in Oekraïne voor meer onzekerheden. Niettemin blijft het aantal banen de komende periode groeien. In totaal neemt het aantal banen (van werknemers én zelfstandigen) tussen 2021 en 2023 toe van 10,9 miljoen naar 11,2 miljoen banen (+292 duizend, +2,7%). De verwachte ontwikkeling van banen verschilt per sector. De sterkste stijging wordt voorspeld voor de sector uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling. Het aantal banen groeit er met 73 duizend (+9,8%) tussen 2021 en 2023. Let wel, dit zijn zowel banen voor uitzendkrachten als intercedenten.

Hoge groei aantal banen uitzendbranche

Aantal vacatures

Het aantal ontstane vacatures, momenteel op recordhoogte, blijft dit jaar nog groeien. Naar verwachting ontstaan er in 2022 meer dan 1,5 miljoen vacatures. In 2023 zal dit aantal met 7% teruglopen, tot net boven het niveau van 2021.

Echter, bij de groei van het aantal vacatures speelt de uitzendbranche een minder opvallende rol dan bij de groei van het aantal banen. Dit heeft een administratieve reden. In de vacature-enquête van het CBS vallen uitzendkrachten niet onder de sector uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling, maar onder de sectoren waar ze werkzaam zijn. Alleen de medewerkers die in dienst zijn van uitzendbureaus zelf, zoals intercedenten, worden onder de sector uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling gerekend.

Aantal vacatures voor intercedenten

Het gaat dan echter nog steeds om meer dan 15.000 ontstane vacatures in de uitzendbranche. Een zeer aanzienlijk aantal voor een sector waarin nu zo’n 22.000 personen werkzaam zijn. Om deze vacatures te vervullen zullen uitzendbureaus hun wervingsinspanningen (voor eigen personeel) verder op moeten voeren.

>