Arnhem eerste gemeente in Nederland met actieve werkbegeleiding voor asielzoekers

21 december 2023 2 min
Categorie: Arbeidsmarkt

Arnhem lanceert als eerste gemeente in Nederland een pakket maatregelen dat asielzoekers actief helpt meedoen op de arbeidsmarkt na het vervallen van de ’24-weken-eis’. De gemeente creëert nieuwe kansen voor asielzoekers om een volwaardig en actief lid van de samenleving te worden. De gemeente wil dit doen door verdere samenwerking met lokale werkgevers en reeds bestaande werkstructuren te versterken. Met als doel dat iedereen in Arnhem, inclusief mensen die asiel hebben aangevraagd, mee kan doen in de samenleving.

Vervallen 24-weken-eis biedt kansen op Arnhemse arbeidsmarkt

De gemeente is van plan om asielzoekers die langer dan zes maanden in Nederland verblijven, actief aan te moedigen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De bestaande ‘Meedoenbalies’, die al vrijwilligerswerk aanbieden aan vluchtelingen, zullen binnenkort ook betaald werk aanbieden. Het uitgangspunt is dat asielzoekers dezelfde behandeling krijgen als anderen die een aanvraag doen. Hiervoor wordt gekeken wat de beste manier is om de balies te ondersteunen. Op dit moment werkt de gemeente al met ervaringsdeskundigen die gevlucht zijn en ervaring hebben met inburgeren.

Drempels wegnemen

Aan de werkgeverskant is de gemeente benieuwd hoe ze kan helpen om eventuele drempels weg te nemen en bewustwording te creëren voor kansen. Dit omvat ook de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland om werkgevers te informeren en te ondersteunen bij het in dienst nemen van asielzoekers. Hierbij wordt bijvoorbeeld ondersteuning geboden bij het begrijpen van de taal op de werkvloer.

Extra handen op krappe arbeidsmarkt

Mark Lauriks, wethouder Werk en Inkomen: “Wij zijn heel verheugd met de opheffing van die zogeheten “24-weken-eis”. Niet alleen kunnen we de extra handen goed gebruiken in deze krappe arbeidsmarkt. Maar belangrijker: iedereen verdient een plek waar je het beste uit jezelf kunt halen. Zo zorgen we dat nieuwkomers een volwaardig en actief lid van de samenleving kunnen zijn. Nu moeten we de volgende stap zetten om te kijken waar en hoe we hen zo goed mogelijk aan het werk krijgen en hoe we daar bij kunnen helpen.”

Paul Smeulders, wethouder Vluchtelingen : “Meedoen is de sleutel tot integratie in Arnhem en Nederland. Door te werken, ontwikkelen mensen niet alleen nieuwe vaardigheden, maar ze breiden ook hun netwerk uit en leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Bovendien zorgt het voor wederzijds cultureel begrip.”

Asielzoekers kunnen sneller participeren

De Raad van State bepaalde op 29 november dat het UWV niet langer een maximale werkduur van 24 weken per jaar kan opleggen aan asielzoekers. Deze beperking blokkeerde hun volwaardige toegang tot de arbeidsmarkt en strookte niet met Europees recht, aldus recente uitspraken van de Raad van State. Met het wegvallen van deze eis, opent zich een nieuwe mogelijkheid om asielzoekers sneller te laten participeren en werkgevers te motiveren hen in dienst te nemen. Deze maatregelen komen in reactie op vragen van de fractie Volt.

>