De 6 competenties die elke corporate recruiter moet hebben

Denise Brijan 15 juli 2020 4 min
Categorieën: Loopbaan, Recruitment

Als corporate recruiter zien je werkzaamheden en verantwoordelijkheden er net even anders uit dan voor bureaurecruiters. Jij voert het hele recruitmentproces uit van A tot Z. Het is jouw taak om een match te maken tussen de vraag van de organisatie en het aanbod op de arbeidsmarkt, waarbij je te maken krijgt met verschillende stakeholders. Daarbij kijk je verder dan alleen de wervingsvraag: je kijkt naar de positie en aantrekkingskracht van de organisatie op de lange termijn. Als corporate recruiter heb je daarom extra competenties nodig ten opzichte van bureaurecruiters. Beschik jij al over deze 6 competenties?

Wat is het verschil tussen een corporate- en een bureaurecruiter?

Waar de corporate recruiter werkzaam is voor één organisatie, werkt de bureaurecruiter vanuit een recruitmentbureau of werving- en selectiebureau voor verschillende opdrachtgevers. Beide recruiters hebben hetzelfde doel: de perfecte match maken tussen de vraag en het aanbod aan arbeid. Maar omdat corporate recruiters gebonden zijn aan één organisatie, kunnen ze kandidaten nog beter selecteren op hun fit met de cultuur van de organisatie en het team. Corporate recruiters kunnen over de lange termijn kijken wat de organisatie nodig heeft (of gaat hebben) aan personeel. Daarnaast kunnen ze hun relaties binnen de organisatie inzetten om vacatures optimaal in te vullen. Al deze verschillen betekenen dat de competenties van een goede corporate recruiter enigszins verschilt van een bureaurecruiter.

Dit zijn de 6 belangrijkste competenties van een corporate recruiter

1. Je bent organisatiesensitief

Als je beschikt over organisatiesensitiviteit, heb je een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen, machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking binnen de organisatie. Je moet kunnen aanvoelen wat er speelt binnen de organisatie, begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Jij weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen. Daarnaast is het essentieel dat je de cultuur van de organisatie begrijpt. De organisatiecultuur wordt gevormd door de mensen die er werken. Door jouw selectie ben jij in grote mate verantwoordelijk voor het behouden (of juist veranderen) van de organisatiecultuur.

2. Je kan strategisch denken

Een organisatie heeft altijd te maken met ontwikkelingen. In de markt, de economie of binnen de organisatie zelf. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, een economische crisis of verloop. Is de strategie hier nog wel op toegesneden? En past de personeelssamenstelling hier nog wel bij? Als corporate recruiter kijk je daarom niet alleen naar de vacature die nu ingevuld moet worden, maar kijk je ook mee naar de strategische personeelsplanning en acteert hierop. Welke mensen zijn er volgend jaar nodig (om de bedrijfsresultaten te halen)? Zijn die mensen te vinden in de markt of moeten ze opgeleid worden?

Lees ook: Dit is waarom je als recruiter aan de slag moet met strategisch recruitment

3. Je hebt oog voor talentmanagement en interne mobiliteit

Naast dat je als recruiter strategisch meedenkt met de toekomst van de organisatie, heb je ook oog voor de ontwikkeling van talentvolle medewerkers en interne mobiliteit. Wanneer medewerkers gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien, kunnen ze het beste uit zichzelf halen. Door aandacht te hebben voor ontwikkeling en doorstroming, kan je de beste mensen op de juiste plekken krijgen. Hiermee beperk je ook het verloop binnen de organisatie. Ook voor jou als recruiter is het waardevol om je te blijven ontwikkelen.

4. Je bent goed in stakeholdermanagement

Je hebt als corporate recruiter te maken met heel veel verschillende stakeholders. Denk aan HR (aannamebeleid), marketing (employer branding, adverteren, online vindbaarheid), verschillende hiring managers, directie (langetermijnvisie), inkoop (budget) en daarnaast soms nog met externe bureaus die helpen met het vervullen van een vacature. Iedereen wil iets van je, ieder heeft een eigen belang en jij hebt ze allemaal nodig. Als corporate recruiter moet je in staat zijn om het overzicht te bewaren en ervoor zorgen dat je de verschillende belangen kan behartigen.

competenties corporate recruiter

5. Je kan goed samenwerken

Als corporate recruiter moet je goed samen kunnen werken. Bijvoorbeeld met de afdelingen die bij punt 4 werden genoemd. Je hebt ze nodig om jouw doelen te bereiken. Sociale skills zijn voor een corporate recruiter daarom onmisbaar. Je kan veel leren van elkaar en samen tot nog betere resultaten komen, dan je in je eentje had gekund. Je moet kunnen luisteren, hulpvaardig zijn en goed met anderen om kunnen gaan, maar tegelijkertijd ook assertief en overtuigend genoeg zijn om je mannetje te staan.

6. Je weet met conflicten om te gaan

Het komt wel eens voor dat er een conflict ontstaat met een stakeholder, zoals de hiring manager. “Die lijst met kandidaten is veel te kort!” of “Dit proces duurt veel te lang” zijn klachten die corporate recruiters in de praktijk tegen kunnen komen. Of de recruiter vindt bijvoorbeeld dat de hiring manager niet genoeg tijdslots beschikbaar stelt, weinig feedback geeft of geen beslissingen maakt. Het is als corporate recruiter dus belangrijk dat je in staat bent met een dergelijk conflict om te gaan en deze op te lossen.

Kun jij dit allemaal afvinken? Gefeliciteerd: je bent een geschikte corporate recruiter! Wil jij nog beter worden in je vak? Of zijn er competenties waar je aan wil werken? Neem contact met ons op, we kunnen jou helpen met opleidingsadvies!

>