Ondersteun medewerkers bij loopbaanontwikkeling tijdens Maand van de Loopbaan

De week van 18 tm 22 september is de Week van de Loopbaan. Deze wordt georganiseerd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs. Het doel van de Week van de Loopbaan is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling. Want werk is, hoe je het ook wendt of keert, een belangrijk onderdeel van je leven. Dus dan kun je het maar beter naar je zin hebben, goed op je plek zitten en het gevoel hebben dat je je potentieel volledig benut.

Oriëntatie op de loopbaan

Bij oriëntatie op de loopbaan hoort ook de afweging hoe het zit met de werk-privébalans. En of medewerkers de juiste bagage hebben voor het vervullen van de (huidige) functie. Dat bepaalt namelijk of medewerkers lekker in hun vel zitten en of ze met vertrouwen en passie hun functie invullen. Dat hoeft zeker niet te beteken dat ze direct hun biezen pakken en overstappen naar een andere werkgever. Soms is het een kwestie van wat andere accenten in de huidige functie leggen. Vaak ook kan een gevoel van onbehagen opgelost worden door te schaven aan de kennis en kunde. Het gevoel dat kennis echt up-to-date is, zodat ze hun functie met zelfvertrouwen en zonder stress invullen.

Redenen aandacht loopbaanontwikkeling

Aandacht besteden aan loopbaanontwikkeling is vanuit werkgeversoogpunt om diverse redenen zeer verstandig:

  • Het voorkomt verloop. IBM constateert in het rapport The Value of Training dat medewerkers die geen ontwikkelkansen krijgen weinig mogelijkheden zien om hun carrièredoelen te behalen. Zij zijn volgens de onderzoekers 12 keer vaker geneigd om over te stappen naar een andere werkgever. Als je het verloop beperkt betekent dat vanzelfsprekend dat je niet continu nieuwe medewerkers hoeft te werven. Dat scheelt heel wat tijd en geld.
  • Het verhoogt de betrokkenheid van medewerkers. Betrokken medewerkers zijn enthousiast, gemotiveerd en emotioneel betrokken bij de organisatie. Betrokken medewerkers melden zich minder vaak ziek, gaan minder snel weg en zijn Volgens de Workplace Research Foundation, is bij betrokken medewerkers de kans op bovengemiddelde productiviteit 38% meer waarschijnlijk. Ook leuk: betrokken medewerkers bevelen hun werkgever veel vaker aan bij anderen.
  • De organisatie is toekomstproof. In een snel veranderende wereld en bij snel veranderende omstandigheden is het noodzakelijk dat medewerkers steeds hun kennis en vaardigheden op peil houden of nieuwe kennis en vaardigheden verwerven.

September is ‘twijfelmaand’

Kortom, werken aan loopbaanplanning en -ontwikkeling is dus zeer belangrijk. artra ziet dat belang ook en heeft van de week van de loopbaan een heuse Maand van de Loopbaan gemaakt. Net na de zomervakantie, als mensen luierend op het strand of discussiërend met vrienden en familie, hun werkende leven nog eens hebben overzien. September is daardoor traditioneel de maand waarin de meeste mensen op zoek gaan naar iets nieuws. Als werkgever is dit de periode om dat voor te zijn. Ga het gesprek aan met medewerkers. Kijk waar ze behoefte aan hebben. Zorg dat ze stevig in hun schoenen staan en met vertrouwen hun werk kunnen doen.

Noloc gaat de Week van de Loopbaan met de campagne ‘Blijf scherp, blijf ontwikkelen’ ondersteunen. Dit gebeurt o.a. met radiospotjes op BNR Nieuwsradio, artikelen in het FD en PW.magazine en diverse advertenties. Een zeer goed initiatief! Alleen wat kort 😊

Kijk hier wat artra met de Maand van de Loopbaan doet.

>