Hoe kunnen we helpen?

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Betekenis van Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Dit is een wet die een aantal bepalingen heeft gewijzigd om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Als door het bereiken van de AOW-leeftijd de arbeidsovereenkomst is beëindigd, zijn bijvoorbeeld direct aansluitend weer 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk in max. 4 jaar. De ABU en NBBU wijken hiervan af en mogen hieraan voorafgaand nog een langere tijd flexibel uitzenden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>