Hoe kunnen we helpen?

TVA (Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden)

Betekenis TVA: 

TVA betekent Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Deze term heeft te maken met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en deze wordt ook wel ‘wet TVA’ genoemd.

De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. De informatie moet in de arbeidsovereenkomst of in een separate verklaring worden opgenomen. Het is ook mogelijk om te verwijzen naar een reglement of personeelshandboek. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. De uitbreiding van de informatieverplichting heeft onder meer betrekking op:

 • vermelding als de werknemer de arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen;
 • aanspraak op ander betaald verlof;
 • procedurevereisten en de opzegtermijnen;
 • het loon;
 • de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht;
 • bij een uitzendovereenkomst de identiteit van de inlener;
 • de proeftijd, duur en voorwaarden;
 • eventueel echt op scholing.
Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer zien op:
 • de mogelijkheid om meerdere banen te hebben;
 • de voorspelbaarheid van het werkpatroon;
 • de overgang naar andere vormen van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden;
 • de bekostiging van verplichte opleidingen.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>