Hoe kunnen we helpen?

SV-loon

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover je als werkgever belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt.

 

Het sv-loon is al het loon dat de werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld:

  • vakantiegeld
  • uitbetaald Individueel Keuzebudget
  • eindejaarsuitkering
  • dertiende maand
  • ploegentoeslag
  • fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak

 

Voor het sv-loon tellen niet mee:

  • onkostenvergoedingen waarover geen belastingen en sociale premies zijn ingehouden
  • ontslagvergoeding
  • pensioenpremie
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>