Hoe kunnen we helpen?

Schijnconstructies

Betekenis van Schijnconstructies

De term schijnconstructie wordt gebruikt voor de verschillende toepassingen die werkgevers bedenken om regels te ontduiken, met als doel de kosten zo laag mogelijk te houden.

Een voorbeeld van een schijnconstructie door een werkgever is het doen van een uitbetaling onder het minimumloon door middel van onduidelijke inhoudingen op het loon, zoals maaltijden, huisvesting of zorgverzekering. Ook kan het gaan om vreemde boetebepalingen die een werkgever oplegt.

Het gebruik van zulke schijnconstructies veroorzaakt oneerlijke concurrentie, ontduiking van de betaling van sociale premies en de verdringing van Nederlandse werknemers door goedkope buitenlandse werknemers. De inspectie SZW kan op basis van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructie) deze schijnconstructies aanpakken.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Wet Aanpak Schijnconstructies | Inspectie SZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>