Hoe kunnen we helpen?

Psychosociale risico’s

Betekenis

Psychosociale risico’s beschrijven de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade (zoals stress, burn-out etc) ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade.

Het zijn professionele risico’s die een werknemer loopt als gevolg van blootstelling van een mogelijk gevaarlijke arbeidssituatie.  

Het gaat om arbeidssituaties waar de werkgever een impact op kan hebben en die objectief een gevaar kunnen zijn. De risico’s komen voor bij: 

  • De arbeidsorganisatie: bijvoorbeeld taakverdeling, hiërarchische structuur, werkprocedures 
  • De arbeidsvoorwaarden: contractuele aspecten zoals uurroosters, opleidingen en loopbaanbeheer 
  • De arbeidsomstandigheden: omgevingsfactoren (denk aan gebouw, werkplek, verlichting) en de beschikbare materialen 
  • De inhoud van het werk: bijvoorbeeld repetitiviteit, moeilijkheidsgraad 
  • Interpersoonlijke relaties op het werk: relaties tussen collega’s, derden of de werkgever  

Psychische schade kan zich uiten in depressies, angsten, burn-out, zelfmoordgedachten en posttraumatische stress. Deze risico’s kunnen ook aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, een verhoogde bloeddruk en hartkloppingen.  

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>