Hoe kunnen we helpen?

Onboarding

Betekenis onboarding

Onboarding is iedere nieuwe ervaring van een nieuwe medewerker bij een organisatie die bijdraagt aan zijn succes en die zorgt voor betrokkenheid bij de visie, strategie, doelstellingen en cultuur van de organisatie (Ardienne Verhoeven, 2019). 

Daarmee gaat het veel verder dan inwerken – het regelen van de praktische zaken –  of een introductie tot de werkplek. De nieuwe medewerker moet echt opgenomen worden, socialiseren in de organisatie. 

Onboarding is een wederzijds proces. Niet alleen de behoeften van de organisatie staan voorop. Ook de behoeften van de nieuwe medewerker worden vervuld. 

De belangrijkste doelstellingen van onboarding

  1. De organisatie leren kennen – Dit start meteen na het accepteren van het arbeidsvoorwaardenaanbod door de sollicitant. De medewerker moet de organisatie snel leren kennen. Bovendien moet de basis geregeld zijn, zoals een bureau, laptop en inloggegevens.  
  2. Verdieping – De nieuwe medewerker moet de cultuur, normen, waarden en ongeschreven regels goed leren kennen. 
  3. Verbinding – Nieuwe werknemers moeten hun team leren kennen en een netwerk binnen de organisatie opbouwen. 

Overigens stelde NRC-columniste Japke D Bouma recent de term onboarding aan de kaak. Ze vindt het een jeukterm. Ze stelt voor om het voortaan weer gewoon introductieperiode’ of ‘introductieprogramma’ te noemen. Waarvan acte. 

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Uitzendprofessional

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>