Hoe kunnen we helpen?

Grensoverschrijdend gedrag

Betekenis grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag of ongewenst gedrag op het werk valt onder de psychosociale risico’s. 

Of specifieke gedragingen grensoverschrijdend zijn bepaalt een medewerker zelf. Het oordeel of bepaalde gedragingen (verbaal of lichamelijk) (on)toelaatbaar zijn, is namelijk subjectief. Wat voor de een aanvaardbaar is, hoeft dat voor de ander niet te zijn.

Door dit subjectieve element is lang niet iedere persoon die grensoverschrijdend gedrag vertoont zich daarvan bewust. Als het vertoonde gedrag (of het nalaten van gedrag) als ongewenst en onaangenaam wordt ervaren door een medewerker, dan is sprake van grensoverschrijdend gedrag. 

Vormen van grensoverschrijdend gedrag:

  • ongewenst seksueel gedrag
  • pesten 
  • agressie
  • discriminatie
 

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

discriminatie | seksuele intimidatie | psychosociale risico’s | verzuim | pesten

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>

Om te vieren dat wij dit jaar weer meer dan tienduizend uitzendprofessionals en recruiters hebben geholpen in iedere fase van hun loopbaan, ontvang je van 1 t/m 31 december 5% korting op alle trainingen en opleidingen. Vul kortingscode “december5” in op de laatste stap van het inschrijfformulier. 

Bekijk de actievoorwaarden: