Hoe kunnen we helpen?

Geaccrediteerde inspectie-instellingen SNA

Betekenis van Geaccrediteerde inspectie-instellingen SNA

Geaccrediteerde inspectie-instellingen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn instellingen die inspecties uitvoeren om het SNA-keurmerk te waarborgen.

Het SNA-keurmerk is voortgekomen uit de wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. Dit keurmerk is voor alle flexondernemingen en (onder)aannemers van werk op basis van twee NEN-normen: NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen). 

Het doel is om de risico’s voor opdrachtgevers die voortvloeien uit de huidige wetgeving (zoals de Wet Keten en Inlenersaansprakelijkheid) te beperken. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Naast de Raad voor Accreditatie houdt SNA zelf ook toezicht op deze instellingen. 

Word gebruikt in

Dit begrip is relevant voor uitzendondernemingen. Wanneer een uitzendonderneming gebruik maakt van het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>