Hoe kunnen we helpen?

AV (Algemene Voorwaarden)

Betekenis van Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden is een document waarin afspraken zijn opgenomen tussen flexonderneming en opdrachtgever. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid en betalingen.

In de Algemene Voorwaarden staat geen specifieke informatie over een product zelf. Algemene Voorwaarden zijn voorwaarden die standaard voor alle leveringen worden gebruikt. Het is niet verplicht Algemene Voorwaarden op te stellen, maar als ze worden gebruikt, is de opdrachtgever verplicht zich aan de voorwaarden te houden.

Als de flexonderneming de opdrachtgever aan deze regels wil houden, dan moet aantoonbaar zijn dat de Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een handtekening voor ontvangst of een bevestiging van lezen en ontvangst per mail.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Opdrachtgever

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>