Hoe kunnen we helpen?

Arbeidspool

Betekenis van Arbeidspool

Een arbeidspool is een groep van werknemers die ingezet kan worden om wisselingen in de personeelsbehoefte bij meerdere bedrijven binnen een sector of branche op te vangen.

Het woord arbeidspool is een samentrekking van het Nederlandse woord arbeid en het Engelse woord ‘pool’ voor zwembad. Men heeft het bij een arbeidspool dus over een zwembad vol met beschikbare arbeid, dus over een groep werknemers die beschikbaar zijn om als arbeidskracht te worden aangewend.

Een flexonderneming kan bijvoorbeeld een arbeidspool opbouwen om bepaalde opdrachtgevers of sectoren te kunnen voorzien van flexwerknemers. Dit kan extern, maar ook intern. Een interne arbeidspool is bijvoorbeeld opgericht door een aantal samenwerkende bedrijven met het doel personeel met de vereiste werkervaring te kunnen inlenen. De bedrijven zijn vaak in dezelfde regio gevestigd en in dezelfde sector of branche werkzaam. Alleen de samenwerkende bedrijven kunnen een beroep doen op de interne arbeidspool. Een externe arbeidspool is bijvoorbeeld opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties ten behoeve van een sector, met als bedoeling de belangen van de leden te dienen en de arbeidsverhoudingen binnen de sector te reguleren.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Uitzendkracht

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>