Hoe kunnen we helpen?

Arbeidsbemiddeling

Betekenis van Arbeidsbemiddeling

Men spreekt van arbeidsbemiddeling als je als organisatie werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengt om een arbeidsrelatie tot stand te brengen. Er is hierbij alleen sprake van werving en selectie. De werkzoekende treedt na de bemiddeling rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever.

Er zijn verschillende manieren waarop werknemers en werkgevers met elkaar in contact kunnen komen. Bijvoorbeeld door middel van personeelsadvertenties, relationele netwerken, arbeidsbureaus, uitzendbureaus en detacheringsbureaus. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Selectiecriteria | Detachering 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>