fbpx

Verzuimbeheer en -gesprekken

Weet jij hoeveel tijd en geld jouw organisatie besteedt aan ziekteverzuim? Weet je ook hoeveel tijd en geld je kunt besparen door preventief aan de slag te gaan met het welzijn en welbevinden van de medewerkers in jouw organisatie? In deze training leer je hoe je invloed uit kunt oefenen op deze thema’s en vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van verzuimbegeleiding en alles wat daarmee te maken heeft.

Werken aan welzijn en welbevinden

Werken aan welzijn is vaak een uitdaging. De invloed van de werkgever op het welbevinden van de medewerker is vaak onbekend. Zonde, want effectieve gesprekken kunnen veel verzuim voorkomen en kosten besparen. De veranderende wetgeving vraagt dan ook van uitzend- en payrollorganisaties de nodige inspanningen. Deze training zoomt in op de wetgeving, en op hoe jij invloed kan uitoefenen in de driehoeksrelatie met jouw opdrachtgever en medewerker.

Voor wie is de training ‘Verzuimbeheer en -gesprekken’ geschikt?

Deze training is voor iedereen die in zijn/haar functie te maken heeft met het welzijn, welbevinden en verzuim van medewerkers.

Resultaat

Na afloop van de training weet je wat er allemaal komt kijken bij wanneer je een zieke medewerker gaat begeleiden. Daarnaast ben je in staat om effectieve gesprekken te voeren, zowel preventief als met zieke medewerkers. Je levert een positieve bijdrage aan het welbevinden en een eventuele re-integratie van medewerkers. Je vergroot jouw kennis en vaardigheden bij verzuimbegeleiding waardoor het verzuim van je medewerkers vermindert, de continuïteit van de dienstverlening stijgt en de verzuimkosten dalen (denk aan loondoorbetaling, aanvulling op ziekengeld, premie loondoorbetalingsverzekering en sectorpremie UWV).

Duur

Deze training duurt 2 dagen.

Prijs

De kosten voor deze training bedragen € 825 (excl. BTW)

Verzuimbeheer en -gesprekken

Leer preventief aan de slag gaan met het welzijn en welbevinden van de medewerkers in jouw organisatie.

2 dagen
€825,- (excl. BTW)


Dag 1 staat in het teken van kennis en preventie. Tijdens dag 2 komen dossiervorming, begeleiding, motivatie en re-integratie aan de orde. Naast inhoudelijke onderwerpen worden er verschillende gesprekssituaties geoefend met een trainingsacteur. De training wordt gekenmerkt door situaties uit jouw dagelijkse praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen bij de training ‘Verzuimbeheer en -gesprekken’

Na afloop van deze training ben je in staat om:

 • Verschillende soorten verzuim te onderscheiden;
 • De juiste interventies in te zetten in geval van ziekte;
 • Effectieve verzuimgesprekken te voeren in geval van het aannemen van een verzuimmelding, frequent kort en langdurig verzuim;
 • Preventieve gesprekken te voeren die een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van medewerkers.

Bovendien heb je kennis van:

 • Alle relevante wet- en regelgeving omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid:
  • Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)
  • de Ziektewet (ZW)
  • Wet Uitbetaling Loon bij Ziekte (WULBZ)
  • Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Eigen risicodragerschap;
 • Dossiervorming WVP;
 • Wat wel en niet te doen bij ziekteverzuim.
Inschrijven voor de cursus Verzuimbeheer en -gesprekken?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!