Vakopleiding Payroll Services voor de flexbranche

Meerdere keren per jaar starten wij met de modulaire opleiding VPS®. Deze bereidt jou volledig voor op het examen van de Associatie – nieuwe stijl!

VPS® via ARTRA, de opleider binnen de flexbranche

Speciaal voor de flexbranche biedt ARTRA de VPS®-opleiding die niet alleen deelnemers opleidt voor het officiële praktijkexamen VPS®, maar ook specifieke kennis van de flexbranche aan de orde laat komen. Gegarandeerd succes!

Examens

De Nederlandse Associatie voor Examinering in Amersfoort neemt de examens af. Heb je vragen over de examens, kosten, eventuele vrijstellingen of andere vragen dan kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met de Associatie.

Open inschrijving en incompany

De opleiding start meerdere keren per jaar in de open inschrijving. De volledige opleiding bestaat uit 4 modules, verdeeld over 28 dagdelen (14 lesdagen), over maximaal 9 maanden. Wil je losse modules volgen? Dat kan ook!

Wil je de opleiding liever incompany?

Ook dat is mogelijk! De opleiding kan dan op ieder gewenst moment van start gaan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via 026 33 375 72.

Gespecialiseerde trainer & uitvoerder opleiding

De hoofdtrainer is mr. Gerrie de Hoop van onze partner 2XPlain (specialist op het gebied van o.a. loonadministratie). Gerrie de Hoop is adviseur arbeidsrecht en loonheffingen en 1 van de trainers van de opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten (SNCU) en PDL voor de flexbranche. Hij kent de flexbranche als geen ander en voegt deze specifieke kennis toe aan de VPS-opleiding.

Gerrie de Hoop is verbonden aan 2XPlain, waardoor de opleiding wordt uitgevoerd door 2XPlain. Dit betekent dat, in geval van de open inschrijvingen, de communicatie & facturatie door 2XPlain wordt geregeld.

Boeken en verplicht materiaal

Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een VPS-boekenserie. De kosten bedragen +/- € 400 (excl. btw). De literatuurlijst ontvang je uiterlijk een maand voorafgaand aan de opleiding via ARTRA. Dan weet je precies welke boeken je moet aanschaffen.

Vooropleiding

Het examenbureau Associatie heeft de vooropleidingseis voor VPS losgelaten. Echter, wij adviseren sterk dat je kennis en/of ervaring hebt op PDL-niveau. Indien dit niet het geval is, zijn de lessen niet tot nauwelijks te volgen.

Zelfstudie

Wij vragen voor deze opleiding ca. 6 tot 8 uur zelfstudie per week.

Register

Indien je in het bezit bent van het VPS-diploma kun jij je inschrijven in het register (RPP) van het NIRPA. Je mag in dit geval de titel RPP (Registered Payroll Professional) voeren. Voorwaarde voor continuering van de inschrijving in het register is het jaarlijks aantonen dat je voldoet aan de eis van permanente educatie. Voor meer informatie kijk op www.nirpa.nl. Als geregistreerd VPS’er laat je aan je werkgever, potentiële werkgever en klanten zien dat je kennis m.b.t. je vakgebied up-to-date is!

Modules los volgen? 

Het is ook mogelijk om de modules los te volgen. Neem contact op met ons om meer informatie te ontvangen via 026 333 75 72.

Planning

Download hier de planning van de Vakopleiding Payroll Services voor de flexbranche

Prijs

De kosten voor deze training bedragen  € 3.446. Dit is inclusief locatiekosten, lesmateriaal, drinken & maaltijd, maar exclusief verplichte studieboeken, examenkosten, reiskosten, parkeerkosten & BTW.

De volledige opleiding (niveau 5/HBO) bestaat uit 28 dagdelen opleiding in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht of Zwolle verdeeld over de volgende 4 modules.

 • Module Loonheffingen: 7 dagdelen;
 • Module Communicatie: 7 dagdelen;
 • Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid: 7 dagdelen;
 • Module Personeel & organisatie : 7 dagdelen.

Programma

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met casuïstiek, waardoor je naast uitleg van de trainer ook zelf met de materie werkt. Dit zorgt ervoor dat het beter beklijft en snel duidelijk wordt of je de kennis beheerst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Loonheffingen;
 • Werkgever en werknemer;
 • Bijzondere arbeidsrelaties;
 • Wat behoort tot het loon?
 • Eindheffing;
 • Vergoedingen en verstrekkingen;
 • Tabellen en heffingskortingen;
 • Naheffing, bezwaar en beroep;
 • Internationale aspecten;
 • Inkomstenbelasting.

Dit onderdeel wordt afgesloten met een eindopdracht en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer een inleiding in de stof die je vervolgens thuis nader bestudeert. Naast kennis ga je tijdens deze module ook oefenen om zo behalve je kennis ook je communicatieve vaardigheden te vergroten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Communicatiestijlen;
 • Gespreksvoering;
 • Conflicthantering;
 • Eindopdracht.

Dit onderdeel wordt apart geëxamineerd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering en is daarom als aparte module opgenomen. Het bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Jaarrekening en loonjournaalpost;
 • Administratieve organisatie;
 • HRM;
 • De personeelsafdeling;
 • Belonen, beoordelen en motiveren.

Module Arbeidsrecht en sociale zekerheid (niveau 5) 

Deze module bestaat uit 7 klassikale bijeenkomsten van een dagdeel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Algemene inleiding tot de module en thuisstudie-instructie;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Arbeid en zorg;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Pensioen;
 • Sociale verzekeringen;
 • Volksverzekeringen;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Werkloosheid;
 • Subsidies en toeslagen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!