Nieuwe cao voor uitzendkrachten

Er is een nieuwe cao voor uitzendkrachten afgesloten. De (meeste) wijzigingen gaan in per 1 januari 2022. Als uitzendprofessional moet je op de hoogte zijn van deze wijzigingen, zodat jij je uitzendkrachten, gedetacheerden en je opdrachtgevers op een professionele manier kunt informeren over deze cao. En je moet de cao natuurlijk op juiste wijze toepassen.

Doel van deze training

In het voorjaar van 2021 presenteerde de SER haar advies Sociaal-economisch beleid 2021-2025: ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. ABU en NBBU spraken uit dat zij een groot aantal punten uit dit advies wilden overnemen. Dit was het uitgangspunt bij onderhandelingen over een nieuwe cao. Deze werd in eerste instantie alleen met vakbond LBV afgesloten. De ABU en de NBBU sloten vervolgen, met dit cao-akkoord als basis, afzonderlijk een cao-akkoord met de vakbonden CNV, FNV en De Unie. Tijdens deze training geven we de deelnemers inzicht in de veranderingen die de nieuwe cao voor uitzendkrachten met zich meebrengt.

Hoe ziet het programma van de training eruit?

Het programma van de training ziet er als volgt uit:

 • Korte opfris Wet Arbeidsmarkt in Balans
 • Blik op de toekomst: het SER-akkoord. Waarom is dit relevant?
 • Korte opfris van de belangrijkste basisprincipes in uitzend-cao: waar komen we vandaan? Wat is er gebeurd in 2021? Wat blijft hetzelfde?
 • ULV en uitzendbeding
 • De belangrijkste wijzigingen in de uitzend-cao:
  • Meer en sneller zekerheid voor uitzendkrachten door de eerste fase (uitzendbeding) te verkorten van 78 naar 52 weken
  • De tweede fase van tijdelijke contracten van 4 naar 3 jaar
  • Een uitbreiding van de inlenersbeloning
  • Een betere pensioenregeling voor uitzendkrachten met een kortere wachttijd (8 weken) en een bredere pensioengrondslag
  • Arbeidsmigranten
  • Onwerkbaar weer

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training van één dagdeel is uitermate geschikt voor iedereen (niet alleen ABU- en NBBU-leden) die snel inzicht wil krijgen in de (gevolgen van) deze nieuwe uitzend-cao. En hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Het (aanvangs-)niveau van deze training is mbo+.

Na afloop van deze training:

 • Weet jij precies wat de wijzigingen zijn in de nieuwe uitzend-cao;
 • Kan jij jouw uitzendkrachten, gedetacheerden en opdrachtgevers op professionele wijze informeren over de (nieuwe) uitzend-cao;
 • Weet je hoe je deze wijzigingen correct toepast.

Duur

Deze training duurt 1 dagdeel.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 225 (excl. btw).

 • Nieuwe uitzend-cao
 • Verkorte fase 1 en 2
 • Uitbreiding inlenersbeloning
 • Wijziging onwerkbaar weer
 • Kortere wachttijd pensioenregeling uitzendkrachten