Payroll (in) Control

Ben jij een professional die geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de salarisadministratie? Wil jij zeker weten dat het bedrag aan loonheffingen, salarisbetaling en boekingen in de financiële administratie juist en volledig is? In deze training leer je om in control te zijn over je payroll!

De training “Payroll (in) Control” is een unieke dag doordat er wordt ingespeeld op een sterke behoefte in het vakgebied en de maatschappij: in control zijn, oftewel iets beheersen. En niet zomaar iets, maar de salarisadministratie! Payroll is tegenwoordig een proces dat een enorme hoeveelheid aan data nodig heeft en genereert die weer resulteert in te beheersen geldstromen. In deze studiedag wordt hier door een deskundige uit het vakgebied antwoord op gegeven en worden praktische handvatten aangereikt. Geen dag waar je zoveel “handige” sets aan controlelijsten meekrijgt, maar een waar je onderstaande punten behandeld:

  • Begrip krijgt van welke risico’s het behalen van doelen in de weg kunnen staan;
  • Leert hoe deze te beheersen met gerichte controlemaatregelen;
  • Het monitoren van de efficiency en effectiviteit optimaliseren.

Voor wie is de training ‘Payroll (in) Control’ bedoeld?

Iedereen die antwoord wil op de vragen: “zijn wij in control over onze payroll?” en “zijn alle processen in lijn met wet- en regelgeving?” En voor iedere professional die verantwoordelijk is voor of een rol speelt in een salarisadministratie (van de eigen organisatie of die van de klant).

Prijs

De kosten voor deze training bedragen €610 (excl. BTW).

De rol van de Payroll Professional is enorm aan het veranderen en dit heeft invloed op de verwachtingen die men heeft van de kennis en vaardigheden. Ook de mate waarin er strategisch gedacht kan worden over doelstellingen, risicomanagement, controle management en beheersmaatregelen verandert. Hoe kijkt het NIRPA hier tegenaan en wat vinden en ervaren wij zelf? Een doelstelling moet behaald worden, maar welke risico’s brengt dit eigenlijk in gevaar? Inzicht hierin is nodig om vervolgens risico’s te beschrijven, beoordelen, classificeren en de reactie erop te ontwikkelen. En let wel, dit is een doorlopend proces en niet een eenmalige actie: de interne en externe omgeving zijn constant in beweging en dat heeft invloed op risico’s. Het komt in de praktijk nog te vaak voor dat er controlemaatregelen ingevoerd worden, zonder een duidelijke link naar risico’s en doelstellingen. Waarom nemen we deze controlemaatregelen eigenlijk? Als reactie op een foutje in het verleden?

Welke onderwerpen komen er aan bod bij de training ‘Payroll (in) Control’?

  • Veranderingen en verwachtingen over de rol van Payroll Professional;
  • Strategisch denken over doelstellingen, risicomanagement, controle management en beheersmaatregelen;
  • Inzicht en invloed in de interne en externe omgeving van de salarisadministratie;
  • De levenscyclus van een controlemaatregel en het maken van een juiste omschrijving;
  • Ontwikkelen van doorlopende en seperate beheersmaatregelen om de effectiviteit en efficiency te borgen.

Tijdens deze training krijg je door een deskundige docent, die zowel als consultant als payroll manager gebouwd heeft aan een best practice rondom “Payroll (in) Control”, inzicht in hoe de salarisadministratie optimaal beheerst kan worden. Dit gebeurt aan de hand van een uiteenzetting van een gestructureerde aanpak van een abstract tot praktisch niveau, aangevuld met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Je werkt in deze training aan een doorlopende case die je mee naar huis neemt en zal bijdragen aan het “in control” houden van jouw eigen payroll.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!