Inspecteur CAO uitzendkrachten (SNCU)

Wil jij alles weten over SNCU-inspecties? En vooral weten hoe je dit kunt voorkomen door het juist toepassen van de wet- en regelgeving? Dat kan! De Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten (SNCU) en artra hebben in 2014 de handen ineen geslagen om te komen tot een opleiding om de kwaliteit en kennis ten behoeve van de flexbranche nog verder blijvend te vergroten: de opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten. Een must voor een iedereen die werkzaam is binnen de flexbranche.

In de opleiding geven we de deelnemers inzicht en handvatten om hun professie nog beter uit te kunnen voeren. We besteden volop aandacht aan de volgende onderwerpen: inspectie, rapportage en communicatietechnieken. Onderdelen daarbinnen zijn uitgebreide kennis van het arbeids- en CAO-recht, werkingssfeer en specifieke inhoudelijke thema’s zoals de ET-regeling (extraterritoriale regeling), inlenersbeloning, onkostenvergoedingen en fiscale- en juridische zaken. Ook wordt vanuit de praktijk ingegaan op de verschillende vormen van overtreding waar de SNCU in haar controlepraktijk en rechtszaken tegenaan loopt. We zetten hierbij diverse experts in zoals een ervaren inspecteur, juristen en accountants.

Voor wie is de opleiding inspecteur CAO uitzendkrachten (SNCU)?

De opleiding is door de SNCU en artra opengesteld voor alle geïnteresseerden. Echter zijn de onderdelen ‘inspectievaardigheden en rapportagetechnieken’ alleen te volgen wanneer voorafgaand aan de inschrijving een integriteitverklaring is ondertekend.

Inspecteurs SNCU

Inspecteurs die deelnemen aan de opleiding én die bevoegd zijn te inspecteren voor de SNCU, dienen de gehele opleiding te volgen en het examen met goed gevolg af te leggen. Om uiteindelijk voor de SNCU te mogen inspecteren, dient de inspecteur, naast de opleiding en het examen, de module CAO Handhaving bij de SNCU te volgen. Meer informatie hieromtrent kun je opvragen bij de SNCU.

Planning

 • Dag 1: Rol en uitdaging SNCU – 12 maart 2019 of 3 september 2019
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort
 • Dag 2: Arbeidsrecht CAO uitzendkrachten – 2 april of 18 september 2019
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort
 • Dag 3: ET-regeling – 17 april 2019 of 2 oktober 2019
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort
 • Dag 4: Inlenersbeloning – 15 mei 2019 of 30 oktober 2019
  (13:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort – Tijden zijn onder voorbehoud, naar verwachting wordt dit een volledige dag.
 • Dag 5: Inspectietechnieken en casuïstiek – 29 mei 2019 of 13 november 2019
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort
 • Dag 6: Rapportagetechnieken – 12 juni 2019 of 28 november 2019
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort
 • Dag 7: Praktijkdag – 20 juni 2019 of 17 december 2019
  (tijdstip in overleg) Eigen werkplek
 • Dag 8: Actuele jurisprudentie – 4 juli 2019 of 14 januari 2020
  (09:30 – 16:30 uur) Van der Valk – Amersfoort

Voor een volledige en uitgebreide omschrijving van de bovenstaande dagdelen verwijzen wij je graag naar onze uitgebreide brochure. Deze kun je opvragen via artra@artra.nl .

Opleidings- en ervaringsniveau van de deelnemers

Wij hebben geconstateerd dat het opleidings- en ervaringsniveau van de deelnemers aan de Opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten sterk kan variëren. De opleiding is primair gericht op inspecteurs die vanuit de SNCU verplicht zijn deze opleiding te volgen en het examen met succes dienen af te ronden. artra behandelt de eindtermen die zijn vastgesteld door de vakexamencommissie. Om goed voorbereid deel te kunnen nemen aan deze opleiding vragen wij je hiervan kennis te nemen. Indien je verwacht onvoldoende kennis te hebben van (onderdelen) van de bepaalde eindtermen, verzoeken wij je contact op te nemen met artra.

Vereiste kennis om deel te kunnen nemen

De opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten bestaat uit diverse modules waarbij kennis van boekhouden, loon- en grootboekadministratie vereist is (BKL, PDL of vergelijkbare opleiding).

Boekhouden

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding kun je loonkosten en balansposten onderscheiden, doorzie je de loonjournaalpost en ben je in staat zelf zo’n journaalpost te maken. Daarnaast begrijp je het belang van de boekhouding bij het toepassen van de werkkostenregeling en ken je begrippen als kostenplaats en kostendrager. Je hebt kennis van aansluitingen tussen loon- en grootboekadministratie en bent in staat deze aansluiting te controleren en te corrigeren. Wanneer je bovenstaande kennis niet hebt, adviseren wij je met klem om je deze kennis voorafgaand aan de opleiding eigen te maken. Wij bieden een pakket waarin we de basiskennis van boekhouden en een dagdeel training aanbieden. Voor meer informatie, mail naar artra@artra.nl .

Loonadministratie

Verder dien je voorafgaand aan de opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten aan te kunnen tonen dat je voldoende kennis hebt en in het bezit bent van een PDL-(of vergelijkbaar) diploma. Mocht je niet in het bezit zijn van een diploma dan kun je voorafgaand aan deze opleiding een instaptoets maken. Bij een voldoende kun je deelnemen aan de opleiding. Bij een onvoldoende dien je voorafgaand aan de opleiding Inspecteur CAO uitzendkrachten, de BKL-opleiding (e-learning) te volgen.

Tarief instaptoets: € 100
Tarief BKL-opleiding (verkorte versie): € 457
Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar artra@artra.nl .

PE-punten

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 7,5 dagen training (45 contacturen) verdeeld over 4 maanden. Daarnaast maakt zelfstudie een groot deel van de opleiding uit (minimaal 90 uur). Bij de opleiding hoort een e-learning tool. Daarnaast ontvangen deelnemers 6 maanden toegang tot het Online Handboek voor de Flexbranche.

Opleidingsniveau

HBO.

Examen en examenprogramma

De opleiding bestaat uit 5,5 theoriedagen en 2 praktijkdagen. Je ontvangt voor zowel de theorie als het praktijkgedeelte een bewijs van deelname indien je minimaal 70% aanwezig bent geweest. Het bewijs van deelname is van belang wanneer je examen wilt gaan doen. Het examen bestaat uit 2 delen en wordt afgenomen door De Associatie in Amersfoort. Voor de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door de examencommissie verwijzen wij je graag naar de website van de Associatie .

Meer informatie en aanmelden
Aan de hand van een intakeformulier bepalen we of je kunt instromen in de opleiding.

Prijs

De kosten voor deze opleiding bedraagt €3.490 (excl. BTW).

Onderwerpen die aan bod komen bij deze opleiding

Arbeidsrecht & CAO recht

 • Arbeidsrecht Uitzendkrachten;
 • Wet CAO en AVV, WAADI, WML, WAGA;
 • Arbeidsrecht en juridische terminologieën;
 • Inspectiebeleid:
  • Inzicht in het krachtenveld SNCU;
  • Aanpak controle – van melding tot boete;
  • Hercontrole – aanpak & speerpunten.

CAO voor uitzendkrachten (kennis en casuïstiek)

 • Loonbelasting, sociale zekerheid en werkingssferen van CAO’s;
 • Rechtsposities, fasensystemen, loonbetalingen, reserveringen, normtabellen;
 • Regels met betrekking tot reserveringen, compensaties, verzuim, vakantiegeld, all-in tarieven;
 • Inlenersbeloning;
 • Bijzondere bepalingen arbeidsmigranten en de ET-regeling;
 • Contractvormen, opvolgend werkgeverschap;
 • Constructies contractvormen;
 • Lezen van loonstroken, pensioenafdrachten;
 • Vergelijken van overeenkomsten;
 • Lezen van reserveringen en toepassen van loonheffingregelingen.

Daarnaast vormen inspectiemethodieken, controlesystematieken en het verzamelen van bewijslast een groot deel van de opleiding. Ook besteden we ruime aandacht aan gesprekstechnieken en het trainen van vaardigheden op het gebied van inspecteren en rapporteren.

De totale opleiding omvat de volgende onderdelen; ieder onderdeel bestaat uit 1 dagdeel training.

 • Rol en uitdaging SNCU;
 • Arbeidsrecht;
 • ET-regeling;
 • Inlenersbeloning;
 • Inspectietechnieken en casuïstiek;
 • Gesprekstechnieken;
 • Rapportagetechnieken;
 • Actuele jurisprudentie.
Inschrijven voor de cursus Inspecteur CAO uitzendkrachten (SNCU)?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!