fbpx

Masterclass fiscale aspecten en grensoverschrijdende arbeid

Wil je alles weten over het tewerkstellen en verlonen van personeel dat (tijdelijk) in Nederland of in het buitenland werkzaamheden verricht? En wil je weten wat voor jouw onderneming de kansen en de gevaren zijn op dit gebied?

Kennis van complexe wet- en regelgeving en loonheffingen

In de flexbranche wordt veel gewerkt met personeel dat (tijdelijk) in Nederland of daarbuiten werkzaamheden verricht. Ook wordt vaak gewerkt met buitenlandse ZZP’ers. De verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Dit vraagt, naast kennis van complexe wet- en regelgeving, ook specifieke kennis van loonheffingen. Kennis die vereist is om foutloos te kunnen verlonen, aansprakelijkheden in te perken en boetes te voorkomen. In deze masterclass gaan we dieper in op de fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke wet- en regelgeving bij het werken over de grens, waaronder het werken met buitenlandse werknemers. Verder komen de A1-regeling, salary split situaties, ET-regeling, 30%-regeling en buitenlandse ZZP’ers aan de orde.

Voor wie is de masterclass geschikt?

Deze masterclass is geschikt voor flexorganisaties die werken met buitenlands personeel of met personeel dat in het buitenland werkzaam is. Ook is de training geschikt voor bedrijven die via flexorganisaties buitenlands personeel inlenen (van een Nederlands of buitenlandse onderneming).

Expert

Mr. Marco Zimmerman verzorgt deze interactieve masterclass. Marco is werkzaam als senior belastingadviseur bij Mazars en is gespecialiseerd in loonheffingen bij grensoverschrijdende arbeid. Hij staat met name (Nederlandse en buitenlandse) uitzendbureaus, payroll-ondernemingen en andere bedrijven bij die personeel ter beschikking stellen of inlenen. Daarnaast is Marco lid van de denktank Flexwerk.

Naslagwerk

Het materiaal voor deze masterclass bestaat uit een map met relevante artikelen en jurisprudentie.

PE-punten

De masterclass biedt 3 PE-punten (SNA).

Duur

De masterclass duurt van 14:00 tot 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Kosten

De kosten voor deze masterclass bedragen € 450 (excl. BTW). Bij afname van 3 masterclasses of meer -per organisatie per kalenderjaar- ontvang je vanaf de 3e masterclass 10% korting.

Masterclass fiscale aspecten en grensoverschrijdende arbeid

 • Het bruto-netto-traject en de berekening van de loonkosten algemeen;
 • Afdrachten en reserveringen in de uitzendbranche;
 • Zelfstandig maken van loon(kosten)berekeningen in de uitzendbranche;
 • Zelfstandig maken van loonberekeningen met bijzonder tarief;
 • Maken van loonberekening met behulp van de methode van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR);
 • Lezen van reserveringen, loonstroken en loonjournaalposten.

Onderwerpen die aan bod komen bij de masterclass

Na afloop van deze masterclass ben je in staat om:

 • De 183-dagenregeling toe te passen;
 • Onderscheid te maken tussen inlenen versus onderaannemen en de fiscale gevolgen hiervan;
 • Kansen en gevaren te herkennen m.b.t. grensoverschrijdende arbeid en verloning.

Bovendien heb je kennis van:

 • Grensoverschrijdende arbeid en de uitzend-cao;
 • Waar een werknemer sociaal verzekerd is (A1-verklaringen);
 • In welk land belasting afgedragen moet worden;
 • De fiscale positie voor de (buitenlandse) werkgever en hun payroll in Nederland;
 • Inhoudingsplicht (loonbelasting) voor de werkgever;
 • De loonstrook in geval van grensoverschrijdende arbeid;
 • Mogelijkheden van de belastingvrije vergoeding van extraterritoriale kosten (uitruil ET-kosten, 30%- regeling);
 • De belastingpositie van buitenlandse ZZP’ers;
 • NEN 4400-2 certificaat voor buitenlandse ondernemingen;
 • Actuele jurisprudentie en casuïstiek.
Inschrijven voor de cursus Masterclass fiscale aspecten en grensoverschrijdende arbeid?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!