fbpx

E-learning BKL

Begin je als medewerker salarisadministratie, of wil je meer zicht krijgen op de werkzaamheden van de salarisadministratie? Dan is deze Basiskennis Loonadministratie (BKL) de opleiding voor jou.

Waarom BKL?

De kleinste onvolkomenheden in de salarisadministratie kunnen grote financiële gevolgen hebben. Er volgen naheffingen met boete, of een medewerker krijgt onvoldoende uitkering bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het is daarom van belang, dat iedereen die werkzaam is in de sfeer van de salarisadministratie, voldoende kennis heeft om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. De opleiding Basiskennis Loonadministratie maakt jou wegwijs op het terrein van Arbeidsrecht, Loonheffing en Sociale Verzekeringswetgeving.

Het diploma Basiskennis Loonadministratie

De online opleiding BKL bereidt de deelnemers optimaal voor op het examen Basiskennis Loonadministratie, afgenomen door de Nederlandse Associatie voor examinering. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen wordt het diploma Basiskennis Loonadministratie (BKL) uitgereikt. Daarna is de mogelijkheid om verder te studeren voor Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL).

De BKL doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die te maken heeft met salarisadministratie, -afspraken en –betaling. Maar ook voor diegene die niet op de afdeling salarisadministratie werkt, maar wel enige kennis van arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringszaken moet hebben heeft met deze opleiding een prima basis.

Doel van de BKL-opleiding

Na afloop van de online BKL opleiding ben je in staat om:

 • Het examen Basiskennis Loonadministratie met goed gevolg af te leggen;
 • Alle werkzaamheden in het kader van de salarisadministratie te onderkennen en te doorgronden;
 • Alle formulieren en andere meldingen, behorende bij de salarisadministratie correct en tijdig in te vullen en te verzenden, dan wel deze digitaal aan te maken;
 • Alle gehanteerde vaktermen te onderkennen en een plaats te geven;
 • Correspondentie met fiscus, en andere instanties te begrijpen en van de juiste reactie te voorzien.

E-learning: Online leren onder begeleiding van een docent

De e-learning is wat anders dan kijken naar een docent op je computerscherm. De lesstof is door vakdocenten zo vormgegeven dat deze gemakkelijk via online zelfstudie te volgen is. De in begrijpelijke taal geschreven uitleg van de lesstof wordt telkens afgewisseld met opdrachten. Daarmee kun je meteen zelf testen of je de stof begrepen hebt. Zo ben je actief met de lesstof bezig en leer je al doende steeds weer wat bij. Waar nodig zijn verwijzingen opgenomen naar achtergrondinformatie. Zo kun je zelf bepalen of je van bepaalde onderwerpen meer wilt weten, of extra oefenopdrachten wilt maken.

Net als andere lesvormen is e-learning het meest effectief als je de opleiding in een redelijk tempo volgt. Je zit dan in een goed studieritme en neemt de stof daardoor makkelijker op. De BKL-opleiding kan in 9 weken worden afgerond, waarbij je wekelijks één les volgt met een gemiddelde studiebelasting van 6 uur. Omdat niet iedere cursist evenveel tijd vrij kan maken, staat de e-learningmodule vanaf het moment van inschrijven 6 maanden tot je beschikking.

De docent kijkt actief mee naar je vorderingen. Je kunt hem of haar zelf benaderen als je vragen hebt, maar de docent zal ook zelf het initiatief nemen om telefonisch de voortgang met je te bespreken. Met e-learning heb je de vrijheid om zelf je studietempo en -tijden te bepalen.

Kosten

De kosten voor deze e-learning bedragen € 738 (excl. BTW).

Onderwerpen die aan bod komen bij de e-learning

BKL-online bestaat uit onderstaande 9 modules:

 1. De arbeidsovereenkomst;
 2. Einde arbeidsovereenkomst;
 3. De dienstbetrekking;
 4. Het loon;
 5. Berekening van de loonheffingen;
 6. Afdracht van loonheffingen;
 7. Sociale zekerheid deel 1;
 8. Sociale zekerheid deel 2;
 9. Werkkostenregeling.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!