Actualiteitenochtend flexbranche (online)

Deze informatieve en succesvol verlopen ochtend was op 18 mei. Op 16 november 2021 (save the date!) organiseren we weer een (online) Actualiteitenochtend. Wil je op de hoogte blijven van het nieuwe programma schrijf je dan via de groene knop ‘Blijf op de hoogte’ in (rechts naast deze tekst). We informeren je dan zodra er meer bekend is.  

De flexbranche is altijd in beweging. Op het gebied van wet- en regelgeving zijn regelmatig veranderingen. En er is nieuwe jurisprudentie waarvan je op de hoogte moet zijn. In een ochtend wordt je (online) door vier experts bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen. Zo ben je snel weer op de hoogte en kun je passende actie ondernemen om bijvoorbeeld fouten, boetes of problemen te voorkomen. Of juist kansen te pakken! Onze experts maken de vertaalslag naar de praktijk, naar jouw organisatie.

Welke actuele onderwerpen komen er aan de orde tijdens deze ochtend?

Steeds wordt in sessies de actuele stand van zaken toegelicht en komt recente jurisprudentie aan bod. Sprekers geven aan wat de gevolgen zijn voor flexondernemers en geven tips die direct toepasbaar zijn in jouw praktijk.  

Ben je senior intercedent, (vestigings-)manager, directeur of ondernemer laat je dan in een ochtend bijpraten door vier experts!  

Praktische informatie Actualiteitenochtend

Datum: 16 november 2021 – 09:30 – 13:00 uur.
En kun je dan niet? Geen probleem. Na afloop zijn alle sessies on demand terug te kijken.

Locatie: online via Zoom. Je ontvangt een link om deel te nemen. 

Tarief: Deelname kost €199 per persoon. Bij deelname van 3 personen van dezelfde organisatie, geldt 3+1 gratis (6+2; 9+3; etc.). De korting wordt na inschrijving op de factuur verrekend.  

Inschrijven: In één ochtend wordt je helemaal bijgepraat en beschik je over de meest actuele, praktijkgerichte kennis. Schrijf je snel in.

Voor aanvang van dit event ontvang je een e-mail met informatie en een link voor het bijwonen van dit online event.  

Actualiteiten uit de Flexbranche

In november organiseren we deze ochtend opnieuw. Wil je geïnformeerd worden over de exacte datum en het programma, schrijf je dan snel in.

Programma Actualiteitenochtend

Vier experts nemen je mee in wat er speelt in de flexbranche. Ze laten je de laatste stand van zaken zien met betrekking tot wetgeving en jurisprudentie. Ze maken daarbij steeds de koppeling met de praktijk. Jóuw praktijk. Ze geven tips en bespreken de do’s en don’ts. Zo voorkom je vervelende situaties of pak je juist de kansen!

09:25 – 09:30 Log in met je inlogcode.
09:30 – 09:35 Welkom en introductie door Ellen van Hierden, directeur artra
09:35 – 10:20 Sessie 1: Regulering flexbranche – Michiel Vergouwen 
De uitzendbranche heeft van oudsher te maken met alternatieve verdienmodellen die door de één als welkome aanvulling op uitzendactiviteiten worden gezien en door de ander als oneigenlijke concurrentie. In deze bijdrage worden twee van deze verdienmodellen besproken waarover het afgelopen jaar veel te doen was: contracting en zzp-bemiddeling 
Meer informatie over deze sessie.

10:20 – 10:30 Korte pauze
10:30 – 11:15 Sessie 2: Arbeids- en flexrecht – David Lagarrigue
Met de invoering van de WAB is de oproepovereenkomst wettelijk gedefinieerd. Tijdens deze sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij het wettelijk kader en de actuele jurisprudentie inzake de oproepovereenkomst. Ook worden de do’s and don’ts besproken zodat risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Daarna wordt aandacht besteed aan dossieropbouw bij disfunctioneren. Steeds meer ondernemers kiezen er immers voor om werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Echter, bij een eventueel ontslag op basis van disfunctioneren moet dan een goed dossier zijn opgebouwd. Anders wordt ontslag zeer lastig. Lagarrigue staat stil bij de laatste stand zaken (jurisprudentie) en geeft praktische tips en tricks.
Meer informatie over deze sessie.

11:15 – 11:25 Korte pauze
11:25 – 12:10 Sessie 3: Uitzend-cao & StiPP – Marcel Reijmers
Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe uitzend-cao. Reijmers vertelt je welke kant het naar zijn verwachting op zal gaan. Maar ook de huidige cao komt aan bod. Zo is er steeds vaker discussie over al dan niet terugwerkende kracht van bijv. loonsverhogingen. De meest recente ervaringen met StiPP is het derde onderwerp dat Reijmers bespreekt. Steeds vaker vindt StiPP dat werknemers te laat deelnemer worden aan de Basisregeling of te lang deelnemer daaraan blijven. Waar gaat het mis? Hoe voorkom je problemen?
Meer informatie over deze sessie.

12:10 – 12:20 Korte pauze
12:20 – 13:05 Sessie 4: Privacy & persoonsgegevens – Charlotte Meindersma
In de hele EU moeten we ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. Hierin wordt de verwerking van persoonsgegevens geregeld. Hoe ga je om met cv’s, verslagen van gesprekken en referenties? Meindersma laat in haar bijdrage zien hoe je juridisch praktisch omgaat met bijvoorbeeld het bewaren en delen van cv’s, referenties, gespreksverslagen en medische gegevens zoals corona testuitslagen.
Meer informatie over deze sessie.

13:05 – 13:10 Afsluiting

Sessie 1: Regulering flexbranche – Michiel Vergouwen

Naast nieuwe uitdagingen zoals de huidige pandemie, heeft de uitzendbranche ook van oudsher te maken met alternatieve verdienmodellen die door de één als welkome aanvulling op uitzendactiviteiten worden gezien en door de ander als oneigenlijke concurrentie. In de bijdrage van Michiel Vergouwen worden twee van deze verdienmodellen besproken waarover het afgelopen jaar veel te doen was.

Het eerste onderwerp betreft contracting waar een aantal grote partijen binnen de flexbranche in verschillende procedures met vakbonden en de SNCU verwikkeld is geraakt. De meest bekende betreft PostNL die in twee zaken het onderspit heeft moeten delven. Niet alleen werd de contracting constructie als oneigenlijk beoordeeld. De rechter ging verder: PostNL is als inlener niet alleen hoofdelijk aansprakelijk uit hoofde van de Wet Aanpak Schijnconstructies, maar de rechter vond PostNL zelfs onrechtmatig handelen waardoor zij aansprakelijk was voor de gehele onderbetaling, ook voor 1 juli 2015. Is het gezien deze jurisprudentie nog verstandig om dit verdienmodel in de praktijk toe te passen? Wordt op dit gebied ook wetgeving verwacht?

Nog actueler is het onderwerp van de zzp-bemiddeling. Ook hier volgden in de afgelopen tijd enige gezaghebbende uitspraken, het meest recent in hoger beroep in de zaak Deliveroo. De jurisprudentie spitst zich op dit moment vooral toe op zzp-bemiddeling door platformbedrijven. Ook hier de vraag of dit verdienmodel nog steeds de toekomst heeft dan wel ernstig wordt bedreigd. Niet alleen door de zich ontwikkelende jurisprudentie, maar ook door wetgevingsinitiatieven die reeds lopen.

 

Over mr. Michiel Vergouwen

Advocaat, sinds 2008 mede-naamgever van De Koning Vergouwen Advocaten. Duizendpoot. Al 25+ jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Staat bekend om zijn snelheid en pragmatisme. Michiel treedt vaak op in zaken die het collectieve arbeidsrecht raken, waarbij vakbonden, werkgeversorganisaties en/of ondernemingsraden betrokken zijn. Bestrijdt namens SNCU en vakbonden misstanden in de flexbranche, wordt derhalve wel eens geïntroduceerd als de ‘schrik van de flexbranche’.

Over mr. David Lagarrigue

Doorgewinterde advocaat (arbeidsrecht- en flexspecialist) en “a gladiator in a suit”. Zorgvuldig luisteren, maar ook doorvragen en een doel stellen. David gaat voortvarend te werk. Als vakkundig arbeidsrecht- / flexspecialist heeft hij altijd een doordacht plan van aanpak. Cliënten vinden David vakkundig, doorgewinterd, snel, realistisch, toegankelijk en creatief. Cliënten hebben het gevoel dat als David de zaak oppakt, het allemaal goed komt. David is niet bang voor “de grote jongens”, gaat met een glimlach het gevecht aan en geeft niet op.

Sessie 2: Arbeids- en flexrecht – David Lagarrigue

Oproepovereenkomst WAB
Met de invoering van de WAB is de oproepovereenkomst wettelijk gedefinieerd en gelden er diverse spelregels. Aangezien het niet juist toepassen van deze spelregels flinke (financiële) risico’s tot gevolg kunnen hebben, wordt tijdens deze sessie uitgebreid stil gestaan bij het wettelijk kader en de actuele jurisprudentie inzake de oproepovereenkomst. Ook worden de “do’s and don’ts” besproken zodat risico’s zoveel als mogelijk kunnen worden beperkt.

Dossieropbouw disfunctioneren
Zeker gezien het kostprijsvoordeel van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (geen oproep), zijn er de afgelopen tijd meer ondernemingen die ervoor kiezen om werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Daar waar dossieropbouw bij contracten voor bepaalde tijd (doorgaans) iets minder relevant wordt geacht, is een goed dossier bij contracten voor onbepaalde tijd cruciaal. Zonder een goed dossier is een eventueel ontslag immers zeer lastig zo niet onmogelijk. Tijdens deze sessie wordt stilgestaan bij de laatste stand van de jurisprudentie voor wat betreft een ontslag op basis van disfunctioneren. Tevens worden er diverse praktische tips en tricks gegeven

 

Sessie 3: Uitzend-cao & StiPP – Marcel Reijmers

Iedereen is natuurlijk in afwachting van de nieuwe cao. Wat zit er op dat gebied aan te komen? Marcel Reijmers van FlexKnowledge vertelt je welke kant het naar zijn verwachting op zal gaan. Maar ook over de huidige cao is nog genoeg te vertellen. Zo is er steeds vaker discussie over al dan niet terugwerkende kracht van bijv. loonsverhogingen. Na vandaag weet je waar je aan toe bent, maar we kunnen je alvast wel vertellen dat het valt of staat met een goede vastlegging van de afspraken! Dat geldt ook voor het derde onderwerp dat Marcel gaat bespreken: de meest recente ervaringen met StiPP. Steeds vaker vindt StiPP dat werknemers te laat deelnemer worden aan de Basisregeling of te lang deelnemer daaraan blijven. Terwijl je toch echt naar eer en geweten de pensioenregeling hebt toegepast. Waar gaat het mis en, veel belangrijker, hoe voorkom je problemen? En wat is de stand van zaken rondom de payrollpensioenen? Ook dat hoor je van Marcel.

Over Marcel Reijmers

Marcel Reijmers werkt sinds 1994 in de flexbranche. Hij adviseert en begeleidt intermediairs en inleners sinds 2013 vanuit zijn eigen bedrijf FlexKnowledge bij alle vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, werkingssfeer, inlenerbeloning, CAO’s, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij is columnist bij FlexNieuws en treedt regelmatig op als spreker. Eerder in zijn loopbaan heeft Marcel ruim 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt o.a. als Manager Organisatie & Kwaliteit en 7 jaar bij de HelloFlex Groep waar hij de bedenker was van o.a. CAOWijzer en het concept van backofficepayrolling dat uitmondde in HelloFlex People waarvan hij 5 jaar directeur was.

Over mr. Charlotte Meindersma

Charlotte Meindersma is privacyjurist en ondernemer. Ze bekijkt juridische zaken graag praktisch en slaat ze plat waar dat kan. Juridische zaken gaan tenslotte over ons dagelijks leven en onze dagelijkse werkzaamheden, dus zo moeten we het ook behandelen, is haar visie. Ook landelijke media weten haar te vinden als het om privacyzaken gaat.

fotograaf: Eline Schuurmans

Sessie 4: Privacy & persoonsgegevens – Charlotte Meindersma

Privacy is een grondrecht. Hoe je ethisch ook denkt over hoe we met persoonsgegevens om zouden moeten of kunnen gaan, we hebben de AVG waar we ons in de gehele EU aan moeten houden. Onze eigen belangen om met persoonsgegevens, zoals cv’s, verslagen van gesprekken en bepaalde voorkeuren om te gaan, kunnen soms niet stroken met de belangen van de personen van wie de persoonsgegevens zijn. Hoe vinden we daar een oplossing voor? Hoe kunnen we juridisch praktisch omgaan met het bewaren en delen van cv’s, referenties, gespreksverslagen en medische gegevens zoals corona testuitslagen?

09:25 – 09:30       Log in met je inlogcode. 
09:30 – 09:35  Welkom en introductie door Ellen van Hierdendirecteur artra 
09:35 – 10:20                                                                

 

Regulering flexbranche – Michiel Vergouwen 

De uitzendbranche heeft van oudsher te maken met alternatieve verdienmodellen die door de één als welkome aanvulling op uitzendactiviteiten worden gezien en door de ander als oneigenlijke concurrentie. In deze bijdrage worden twee van deze verdienmodellen besproken waarover het afgelopen jaar veel te doen was: 
contracting en zzp-bemiddeling  

 

Meer informatie over deze sessie <link/anker van maken naar uitgebreide info> 

10:20 – 10:30  Korte pauze 
10:30 – 11:15 

 

Arbeids- en flexrecht – David Lagarrigue
 Met de invoering van de WAB is de oproepovereenkomst wettelijk gedefinieerd. Tijdens deze sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij het wettelijk kader en de actuele jurisprudentie inzake de oproepovereenkomst. Ook worden de do’s and don’ts  besproken zodat risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.  Daarna wordt aandacht besteed aan dossieropbouw bij disfunctioneren. Steeds meer ondernemers kiezen er immers voor om werknemers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Echter, bij een eventueel ontslag op basis van disfunctioneren moet dan een goed dossier zijn opgebouwd. Anders wordt ontslag zeer lastig. Lagarrigue staat stil bij de laatste stand zaken (jurisprudentie) en geeft praktische tips en tricks. Meer informatie over deze sessie <link/anker van maken naar uitgebreide info> 
11:15 – 11:25  Korte pauze 
11:25 – 12:10 

 

Uitzend-cao en StiPP– Marcel Reijmers
 Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe uitzend-caoReijmers vertelt je welke kant het naar zijn verwachting op zal gaan. Maar ook de huidige cao komt aan bod. Zo is er steeds vaker discussie over al dan niet terugwerkende kracht van bijv. loonsverhogingen. De meest recente ervaringen met StiPP is het derde onderwerp dat Reijmers bespreekt. Steeds vaker vindt StiPP dat werknemers te laat deelnemer worden aan de Basisregeling of te lang deelnemer daaraan blijven. Waar gaat het mis? Hoe voorkom je problemen?   Meer informatie over deze sessie <link/anker van maken naar uitgebreide info> 
12:10 – 12:20   Korte pauze 
12:20 – 13:05 

 

Privacy & persoonsgegevens Charlotte Meindersma  

Tekst volgt 

Meer informatie over deze sessie <link/anker van maken naar uitgebreide info> 

13:05 – 13:10  Afsluiting 

Wil jij op de hoogte gehouden worden over de actualiteitenochtend?

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks updates en artikelen over de arbeidsmarkt.